Cartilage cricoïde


Langue Nom
Deutsch Ringknorpel
English Cricoid cartilage
Español Cartílago cricoides
Français Cartilage cricoïde
Italiano Cartilagine cricoidea
Português Cartilagem cricóide
Latin Cartilago cricoidea